Aan de Kazernelaan te Weert, centraal gelegen tussen Eindhoven en Maastricht en op korte afstand van België en Duitsland, bevindt zich, op de voormalige Van Horne Kazerne, sinds het voorjaar van 2016 het Horne Quartier. Het Horne Quartier biedt instellingen en organisaties, actief op maatschappelijk vlak, de mogelijkheid om zich op een unieke plek, nabij het stadscentrum en nabij natuurgebieden met uitgestrekte waterpartijen, te huisvesten. Van een leegstaand kazernecomplex heeft het Horne Quartier zich in korte tijd ontwikkeld tot een levendige omgeving met prachtige monumentale gebouwen, ruime parkeerfaciliteiten en uitgebreide sportfaciliteiten. Zo beschikt het Horne Quartier op haar terrein van bijna 20 hectare over tennis- en atletiekbanen, sportvelden, sporthallen, zwembaden, stormbanen en een heuse klimtoren. Niet vreemd dus dat uiteenlopende organisaties en instellingen, variërend van sport tot medische zorg en van opleiding tot opvang van vluchtelingen, al hun plek hebben gevonden op het Horne Quartier.

Heeft u interesse om zich op het Horne Quartier te vestigen neem dan contact met ons op.

Het COA plein

Vanaf september 2015 huurt het COA een aanzienlijk deel van het complex bij het Rijks Vastgoed Bedrijf. De overdracht van eigendom van het complex is inclusief het huurcontract wat het COA heeft met het RVB. Hierin is vastgelegd welke gebouwen en terreindelen door het COA gebruikt worden. De bestuursovereenkomst met de gemeente stelt een grens aan de duur van het gebruik en aan het aantal bewoners dat het COA mag onderbrengen. Tot september 2020 zal het COA om en nabij duizend bewoners huisvesten.

Opleidingsplein

De faciliteiten die het complex heeft, maken het uitermate geschikt om opleidingen te verzorgen. Dit zijn opleidingen die niet direct verbonden zijn aan reguliere onderwijsinstellingen maar hebben meer een karakter van bedrijfsopleidingen en functietrainingen. Een landelijk opererend samenwerkingsverband heeft behoefte aan een locatie om cursussen voor overheids- en semi-overheidspersoneel te verzorgen.

Ontwikkelingsplein

Weert is de groenste stad van de wereld en ligt in een bijzonder mooie omgeving. In de wijdere omgeving echter, bevindt zich veel bio-industrie. Deze industrie heeft veel toegevoegde waarde voor de regio maar weet de slag naar innovatie nog niet altijd te maken. Strengere milieuwetgeving en een toenemend afvalprobleem maken deze industrie steeds kwetsbaarder. HQ gaat aan het oplossen van deze problemen een substantiële bijdrage leveren met de Bio-based Academy.

Zorgplein

Binnen de zorg hebben tal van veranderingen plaatsgevonden als gevolg van de decentralisaties en de veranderde samenstelling van de bevolking (vergrijzing en ontgroening). Om op de langere termijn de zorg betaalbaar te kunnen houden, is het beleid van de regering dat er meer marktwerking in de zorg moet komen en dat de kosten daardoor beheersbaar blijven. Dit wil echter niet zeggen dat de behoefte binnen alle disciplines van de zorg af zal nemen.

Sportplein

Het complex beschikt over een sporthal, fitnesscentrum, dojo, zwembad, twee sportvelden, een tartanveld voor tennis, volleybal en basketbal, een sintelbaan, een klimtoren en een hindernisbaan. Bovendien grenst het complex aan het natuurgebied De IJzeren Man. Deze faciliteiten, de mogelijkheid tot overnachten en de omgeving maken dat het complex uitermate geschikt is om er een Sportcampus te ontwikkelen.

Laatste Nieuws

4 april 2016 in Algemeen

Nieuwsbrieven Weert-West

Weert-West-01, informatieavond 24-03-2015 Weert-West-02, verslag informatieavond 24-03-2015 Weert-West-03, presentatie informatieavond 11-01-2016 Weert-West-04, verslag informatieavond 11-01-2016

Read More
3 april 2016 in Algemeen

Eerste hoog bezoek aan HQ

Op uitnodiging van Hubert Mackus, wethouder in Nederweert en lid van de provinciale staten Limburg, bracht op 1 april Gouverneur Bovens een bezoek aan Nederweert en Weert. Een korte rondleiding... Read More
1 april 2016 in Algemeen

HQ Weert aan de slag!

HQ aan de slag! Op 15 maart, de dag na aankoop van het KMS complex heeft HQ de werkzaamheden gestart met het renoveren van 24 dakkapellen die zich bevinden op... Read More
16 maart 2016 in Algemeen

D Day voor HQ Weert

Op 14 maart vond de ondertekening van de aktes plaats in de kazerne. Namens het Rijks Vastgoed Bedrijf tekende dhr de Vetter, namens de gemeente burgemeester Heijmans en namens HQ Anton... Read More