Horne
Quartier

De Koninklijke Militaire School weg uit Weert is een groot verlies. Het bouwen van een creatieve en dynamische leefgemeenschap rondom de kernactiviteiten hulpverlening, sport, innovatie en educatie biedt goede kansen op een rendabele herontwikkeling. Hierdoor ontstaat een harmonieuze interactie tussen de diverse activiteiten en wordt het Horne Quartier(HQ) een locatie waar de bewoners en bezoekers activiteiten kunnen ontplooien en die uitnodigend is voor Weert en omstreken. Zodoende zal deze dynamische leefgemeenschap voorzien in behoeftes die er zijn en een aanzienlijke hoeveelheid arbeidsplaatsen creëren. Duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid vormen de basis voor een ‘social enterprise’ die de toegevoegde waarde van het complex opnieuw zichtbaar zal maken.

Meer informatie over Weert
Woontips in Weert

Horne Quartier, Missie doelstellingen en visie

De missie van Stichting Horne Quartier is om het Rijksmonument de Van Horne Kazerne optimaal verbinden met Weert en de grensoverschrijdende regio en zo een bijdrage leveren aan de welvaart en welzijn in Weert en daarbuiten. We ontwikkelen daarvoor activiteiten op een evenwichtige en duurzame wijze. Daarbij staan zorg, sport, innovatie en educatie centraal.

Doelstellingen

  • Het optimaal bezetten van en benutten van het complex en de faciliteiten om er een rendabele onderneming van te maken.
  • De kernactiviteiten onderling verbinden zodat toegevoegde waarde ontstaat die nieuwe activiteiten genereert.
  • Het uitbouwen van de aanwezige sportactiviteiten tot een voor de regio van belang zijnde sportcampus.
  • Innovatieve vormen van zorg en begeleiding aanbieden die aansluiten bij de drie decentralisaties (hierna: 3D) (jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen), zorg voor Post Traumatische Stress.
  • Het aanbieden van opleidingen voor beveiliging en weerbaarheidstrainingen ondersteund door de modernste technieken.
  • Duurzaamheid in ecologisch opzicht door het huisvesten van Bio-based Academy
  • Economische en sociaal-maatschappelijke duurzaamheid integreren in het gehele concept.
  • Opleidingen en re-integratietrajecten koppelen aan kernactiviteiten.
  • Een aantrekkelijke en toegankelijke locatie zijn voor de omgeving, de gemeente Weert en voor de regio.

Strategie en partners

Het HQ is een verregaande strategisch-economische samenwerking met de Gemeente Weert, de Provincie Limburg en de partners die de faciliteiten op het complex in gebruik hebben en dat zullen gaan doen. Het opzetten van deze samenwerking zal aansluiten bij de gebiedsstructuurvisie die door de gemeente is opgesteld. Vanuit HQ wordt er gezocht worden naar samenwerking met andere partners die in het gebied Weert-West actief zijn.
Het doel is de creatie van een voor iedereen toegankelijk park met de modernste faciliteiten, duurzaamste materialen en technisch hoogstaande innovaties. Hierdoor kan het rijksmonument Van Horne Kazerne behouden blijven binnen een gezonde onderneming met verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst.

Op 14 maart 2016 vond tijdens een korte ceremonie in de kazerne de formele overdracht plaats van het Rijks Vastgoed Bedrijf via de gemeente naar HQ. Deze ceremonie werd opgeluisterd door de voordracht van een zelfgeschreven sonnet van wethouder Paul Sterk.

sonnet

Bekijk hieronder de video van de officiële overdracht